Bridge-activiteiten 

B.C.de Robber    Nederlandse Bridge Bond  

B.C. de Robber organiseert clubcompetitie voor paren en viertallen, speciale drives en vrije speelavonden.

Een jaarprogramma verschijnt in september. De technische organisatie hiervan is in handen van de Technische Commissie (T.C.)

De deelname aan vrije speelavonden staat ook open voor niet-leden, de kosten zijn Є 3,= per paar.

De N.B.B. (Nederlandse Bridge Bond)

B.C. de Robber is aangesloten bij de N.B.B. Ieder lid ontvangt maandelijks van de N.B.B. het tijdschrift Bridge. Nieuwe leden krijgen dit blad uiterlijk 2 maanden na aanmelding bij B.C. de Robber voor het eerst toegestuurd.
Het District Midden en Oost Gelderland van de N.B.B. organiseert meerdere regionale activiteiten, waarvoor leden van De Robber zich aan kunnen melden bij de TC. Ga voor een overzicht van het programma van de NBB naar: jaarprogramma NBB.

home