Samenstelling Bestuur 

Voorzitter Klazien Hartemink 0543-513369
Vice-voorzitter Jan Elgershuizen 0543 515754
Secretaris Egbert Moester 0543 522256
Penningmeester Marijke Bosman 0543 535188

Algemeen lid (contactpersoon T.C.)

Hans Garretsen 06 22266679

home