De Winterswijkse bridgeclub de Robber werd op 23 september 1954 opgericht met als doelstelling de beoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen. Meer informatie vindt U in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur wordt in de uitoefening van haar taak bijgestaan door diverse commissies.
Informatie over de competitie, over de invallersregeling en het lidmaatschap vindt U op de desbetreffende pagina's.

home