Nieuwsbrieven ‘t Robbertje

Statutair gezien heeft BC de Robber tot doel het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen. Het bestuur laat zich voor de technische zaken adviseren door de Technische Commissie (TC). In de TC is het idee opgekomen om door middel van een Nieuwsbrief een aantal technische zaken onder de aandacht van de leden te brengen om mede hierdoor invulling aan het statutaire doel te geven. Het streven is om deze maandelijks te laten verschijnen met uitzondering van de zomermaanden waarin meerdere nummers gecombineerd zullen worden.

Op dit moment wordt er gedacht aan de volgende rubrieken: tactische tips / vraagrubriek / spel van de maand / spelregels (veel voorkomende rechtzettingen) / Hoe heurt 't / puzzel(s) (evt met een soort competitie waarbij score afhankelijk van de plaats in de ranking) / conventies / arbiterervaringen / programma komende maanden / mededelingen

De TC wenst iedereen veel leesplezier en hoopt dat deze nieuwsbrief bij zal dragen aan meer bridgevreugde !! Vragen, opmerkingen, verbeteringen en/of ideeën zijn natuurlijk van harte welkom. Neem hiervoor contact op met René Vielvoije (rene.vielvoije@mare-bv.nl of persoonlijk op een clubavond).

De nieuwsbrieven kunnen worden geopend door hieronder te klikken op de betreffende link. De laatst verschenen nieuwsbrief zal steeds bovenaan komen te staan.

Jaargang 6, editie 2, 31 mei 2023

Jaargang 6, editie1, 15 april 2023

Jaargang 5, editie 2, 15 mei 2022

Jaargang 5, editie 1, 1 maart 2022

Jaargang 4, editie 1, 31 januari 2021

Jaargang 2, editie 6, 26 augustus 2019

Jaargang 2, editie 5, 22 mei 2019

Jaargang 1, editie 4, 1 november 2018

Jaargang 1, editie 3, 8 september 2018

Jaargang 1, editie 2, 8 mei 2018

Jaargang 1, editie 1, 4 april 2018