Spelregels van het bridgen

Toegelicht door Herman Brouwer

Klik op het onderwerp voor de toelichting

De strekking van de spelregels

(inleiding uit "Spelregels voor wedstrijdbridge" van de Nederlandse Bridge Bond) 

De Spelregels zijn ontworpen om een juiste gang van zaken vast te leggen en een passende regeling vast te stellen, wanneer van de juiste gang van zaken wordt afgeweken. 

Een speler die een overtreding begaat, behoort iedere opgelegde straf hoffelijk te ondergaan, of iedere door de wedstrijdleider toegekende arbitrale score te aanvaarden. 

De Spelregels zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het toekennen van straf in geval van onregelmatigheden, maar veeleer voor het herstellen van schade.

Optreden en fatsoen

Wanneer is een kaart gespeeld?
Onopzettelijk getoonde kaart tijdens het spelen

Strafkaart

Over het bieden
Wat mag de blinde, wat mag hij niet?

Informatie over de bieding en over de slag

Over de systeemkaart

Alerteren

Uitleg en foutieve uitleg

Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden

Opeisen (claimen) en afstaan van slagen

Gemaakte slagen

home