Spelregels van het bridgen

Toegelicht door Herman Brouwer

Klik op het onderwerp voor de toelichting

De strekking van de spelregels

Optreden en fatsoen

Wanneer is een kaart gespeeld?
Onopzettelijk getoonde kaart tijdens het spelen

Strafkaart

Over het bieden
Wat mag de blinde, wat mag hij niet?

Informatie over de bieding en over de slag

Over de systeemkaart

Alerteren

Uitleg en foutieve uitleg

Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden

Opeisen (claimen) en afstaan van slagen

Wanneer je zeker meent te weten,dat je alle resterende slagen kunt maken, kun je ter bekorting van het afspelen, dit melden; het afspelen wordt dan gestaakt (er MAG niet meer verder worden gespeeld). Als de tegenpartij instemt,staat de uitslag van dit spel vast. Als de tegenpartij niet instemt, moet de arbiter worden geroepen. 

Dezelfde gang van zaken geldt ook, als je zeker meent te weten alleen nog een precies benoemd aantal slagen af te zullen geven. 

VOORWAARDE IS DAT JE BIJ HET CLAIMEN AANGEEFT, HOE JE GEPLANDE SPEELWIJZE IS. Bij nalaten hiervan kan de arbiter een slag verloren verklaren die bij een normale ("niet dwaze") speelwijze verloren zou kunnen gaan. In de jurisprudentie van de Protestcommissie van de NBB wordt hiermee overigens niet kinderachtig omgegaan: een speelwijze die, gezien je speelniveau, vanzelfsprekend is, wordt je geacht te volgen. 

De instemming met het opeisen van de slagen mag worden herzien, als de tegenstander heeft ingestemd met het afstaan van een slag, die hij in de praktijk al gemaakt had of die bij een (volgens de arbiter) normale voortzetting van het spel niet verloren had kunnen gaan. 

De termijn , waarbinnen de tegenstander deze herziening kan maken, strekt zich volgens de spelregels uit tot 30 minuten na bekendmaking van de uitslag. 

Overigens kan ook de claimer terugkomen op bij de claim afgestane slagen, als hij een slag heeft afgestaan, die hij al gemaakt had of die bij voortzetting van het spel niet verloren had kunnen gaan.

Gemaakte slagen

home