Spelregels van het bridgen

Toegelicht door Herman Brouwer

Klik op het onderwerp voor de toelichting

De strekking van de spelregels

Optreden en fatsoen

Wanneer is een kaart gespeeld?
Onopzettelijk getoonde kaart tijdens het spelen

Strafkaart

Over het bieden

Spelers horen de biedkaarten pas aan te raken, als ze besloten hebben welke bieding ze gaan doen. 

Een bieding wordt geacht gedaan te zijn, als de biedkaarten uit de biddingbox gehaald zijn met de kennelijke bedoeling hiermee een bieding te doen. 

Alerteren moet gebeuren door middel van de alertkaart; de speler die alerteert is er voor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders zijn alert opmerken. 

Een speler kondigt een sprongbod aan door de stopkaart voor zich op tafel te leggen en daarna de biedkaarten van zijn bod op tafel te leggen; na enige tijd (bv 10 sec) haalt hij zijn stopkaart weer weg. Zijn linker tegenstander mag pas bieden als de stopkaart weggehaald is. 

Tot zijn partner een bieding doet, mag een speler een onopzettelijk gedane bieding vervangen door zijn voorgenomen bieding, maar alleen als hij dit doet of tracht te doen zonder denkpauze. (Het gaat hierbij uitsluitend om misgrijpen; wijzigen van het bod is beslist niet toegestaan als je je bliksemsnel realiseert dat je neergelegde bod dom is; dus b.v. als een foutief biedkaartje bleef kleven aan het bedoelde bod of als je bij vergissing "Pas 2 schoppen" in één beweging neerlegt, terwijl je bedoelt "Stop 2 schoppen" )

Buiten deze voorwaarde mag een bod niet vervangen worden door een ander. Als een speler evenwel al een ander bod neergelegd heeft mag de linker tegenstander, na het ontbieden van de arbiter, bepalen of hij het nieuwe bod accepteert of het oorspronkelijke bod gehandhaafd wordt. De door deze acties over de tafel gaande extra informatie is voor de partner van de overtreder ongeoorloofde informatie, voor de niet-overtredende partij geoorloofde informatie. Tevens kunnen er voorspeelbeperkingen zijn.

Wat mag de blinde, wat mag hij niet?

Informatie over de bieding en over de slag

Over de systeemkaart

Alerteren

Uitleg en foutieve uitleg

Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden

Opeisen (claimen) en afstaan van slagen

Gemaakte slagen

home