Spelregels van het bridgen

Toegelicht door Herman Brouwer

Klik op het onderwerp voor de toelichting

De strekking van de spelregels

Optreden en fatsoen

Wanneer is een kaart gespeeld?
Onopzettelijk getoonde kaart tijdens het spelen

Strafkaart

Over het bieden
Wat mag de blinde, wat mag hij niet?

Informatie over de bieding en over de slag

Over de systeemkaart

De "bridgetaal", waarin partners communiceren, moet voor de tegenstanders begrijpelijk zijn. Daartoe moeten partners een systeemkaart hebben, beide partners een gelijkluidende, waarin de afspraken genoteerd staan. Deze kaart moet aan het begin van de ronde aan de tegenstanders worden gepresenteerd. De tegenstander mag deze kaart raadplegen iedere keer, dat hij aan de beurt is om te bieden of te spelen. 

De speler mag zijn eigen systeemkaart niet raadplegen tijdens het spel. De informatie over de gehanteerde methode wordt zonodig aangevuld door alerteren. Het is niet toegestaan speciale afspraken te hanteren, waarvan de inhoud niet voor de tegenstanders toegankelijk is. Er zijn voorgedrukte kaarten beschikbaar van het "Biedermeyer Groen"-bied en speelsysteem, waarin de belangrijkste afspraken zijn weergegeven, die de meeste spelers bij het leren van bridge bijgebracht zijn. Deze systeemkaarten horen wl aan het begin van de ronde aan de tegenstanders gepresenteerd te worden, al was het alleen maar, omdat op deze kaarten enkele keuzemogelijkheden staan, waarvan het koppel er n moet kiezen en aankruisen.

Alerteren

Uitleg en foutieve uitleg

Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden

Opeisen (claimen) en afstaan van slagen

Gemaakte slagen

home