Spelregels van het bridgen

Toegelicht door Herman Brouwer

Klik op het onderwerp voor de toelichting

De strekking van de spelregels

Optreden en fatsoen

Wanneer is een kaart gespeeld?
Onopzettelijk getoonde kaart tijdens het spelen

Strafkaart

Over het bieden
Wat mag de blinde, wat mag hij niet?

Informatie over de bieding en over de slag

Over de systeemkaart

Alerteren (zie ook: nieuwe alerteerregeling NBB september 2009>>>)

Hoe alerteer je?  Door het blauwe alertkaartje uit de biedbox vr je op tafel te leggen en zonodig de tegenstanders hier op te attenderen. 

Wanneer alerteer je? 

Hoofdregel: Alerteren doe je, als je kunt vermoeden, dat je tegenstanders zonder waarschuwing een andere betekenis aan je bod toekennen.

De belangrijkste situatie om te alerteren is bij biedingen met kunstmatige (conventionele) betekenis. Voorheen waren de Stayman- en Jacoby-antwoorden op een SA-opening hiervan uitgezonderd; volgens de nieuwe regels moet ieder bod in een kleur op 2-niveau na een 1 SA-opening of op 3-niveau na een 2 SA-opening gealerteerd worden, evenals kunstmatige antwoorden hierop.

Om te voorkomen, dat je heel vaak zou moeten alerteren, zijn een aantal frequent gedane biedingen hier van vrijgesteld; dit zijn bv. 1K of 1R-opening met een driekaart (1k-opening met een 2-kaart moet wel gealerteerd worden). 

Wat hoef je niet te alerteren? Sprong(volg)biedingen, als deze alln als bedoeling hebben die kleur aan te geven, ongeacht de puntenkracht (de tegenstanders kunnen de kracht lezen op de systeemkaart of ze kunnen vragen).

Wat mg je niet alerteren? Elk doublet, behalve als bovengenoemde hoofdregel van toepassing is, b.v. bij het DONT-doublet. Een bod op of boven 4-niveau (tenzij in de eerste biedronde).

Wat doe je nu, als de tegenstanders een bod alerteren: Als je aan de beurt bent om te bieden mag je degene die alerteert, vragen om uitleg; als die uitleg kort is en je begrijpt het nog niet, vraag je door, tot je het wel begrijpt. Het is dus altijd de partner van degene, die een alerteerplichtig bod doet, die alerteert en het is ook die partner, die uitleg geeft, nooit degene die het bod gedaan heeft, zelfs niet als de partner het bod verkeerd uitlegt.

Uitleg en foutieve uitleg

Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden

Opeisen (claimen) en afstaan van slagen

Gemaakte slagen

home