Spelregels van het bridgen

Toegelicht door Herman Brouwer

Klik op het onderwerp voor de toelichting

De strekking van de spelregels

Optreden en fatsoen

Wanneer is een kaart gespeeld?
Onopzettelijk getoonde kaart tijdens het spelen

Strafkaart

Over het bieden
Wat mag de blinde, wat mag hij niet?

Informatie over de bieding en over de slag

Over de systeemkaart

Alerteren

Uitleg en foutieve uitleg

Wanneer je aan de beurt bent om te bieden, mag je vragen om uitleg van een bod aan de partner van de tegenstander, die het betreffende bod gedaan heeft. Ook tijdens de speelperiode mag je, als je aan de beurt bent om te spelen, vragen naar de betekenis van een bod en mag de leider de tegenspelers vragen naar speelafspraken, ook dan aan de partner van de tegenspeler, wiens gespeelde kaart de vraag oproept. 

Wat moet je vertellen als uitleg: de inhoud van de gemaakte afspraak, ook datgene wat in het partnership gebruikelijk, of niet ongebruikelijk is. Als er geen afspraken of gewoontes zijn, mag je dit als antwoord geven. Je hoeft niet te zeggen welke conclusie je dan voor jezelf trekt. 

Als de uitleg verkeerd was: 

  1. Als degene die de uitleg zelf gegeven heeft, bedenkt dat de uitleg verkeerd was, moet hij meteen de arbiter roepen. 
  2. Als degene, die het bod zelf gedaan heeft, weet dat de uitleg door partner verkeerd was, mag deze in eerste instantie niets zeggen en
  1. Als hij leider of dummy wordt, moet hij de correctie aanbrengen na het bieden, maar voor het uitkomen door de tegenstanders; hij moet dan ook de arbiter roepen.
  2. Als hij tegenspeler wordt, mag en moet hij aan het einde van de speelperiode de gemaakte fout melden en de arbiter roepen.

Ongeoorloofde informatie 

Degene, wiens bod verkeerd wordt uitgelegd door de partner, of ook als hij door de uitleg van partner begrijpt, dat hij zelf een verkeerd bod gedaan heeft, ontvangt hiermee wat genoemd wordt "ongeoorloofde informatie". Dat betekent, dat hij met deze "ongeoorloofde informatie"" in het verdere bieden en spelen geen rekening mag houden en het verdere bieden (en spelen) moet doen alsof partners biedingen passen bij zijn oorspronkelijke bedoeling. Dus als partner verkeerde uitleg heeft gegeven, moet hij toch partners antwoorden behandelen alsof zij passen bij zijn eigen oorspronkelijke gedachte. 

En als hij uit de correcte uitleg van partner begrijpt, dat hij zelf het verkeerde bod gedaan heeft, moet hij partners (conventionele) antwoorden behandelen alsof zij passen bij zijn eigen verkeerde uitgangspunt.

Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden

Opeisen (claimen) en afstaan van slagen

Gemaakte slagen

home